Программирование на языке Pascal

https://kakoysegodnyaprazdnik.com/prazdniki-5-avgusta.html